Máy bơm định lượng, bơm định lượng điện tử INJECTA