MÁY BƠM NƯỚC 3 NGỰA 2.2Kw - GIÁ BÁN LẺ 2024 CHIẾT KHẤU TỐT

MÁY BƠM NƯỚC 3HP (NGỰA) 2.2kW

 

Giá bán lẻ máy bơm nước 3 ngựa (hP) 2.2kW - Ebara

 

STT

Model

Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)

HP

Cột áp
M

Lưu lượng Lít/Phút

Gía bán đã bao gồm VAT 10%

 
 

1

Máy bơm nước 3 ngựa 
Ebara 2CDX 200/30

380/60

3

52-39.5

60-210

   16,894,000

 

2

Máy bơm nước 3 ngựa 
Ebara CMB 3.00T

380/90

3

 34.5-27

 100-280

     9,492,000

 

3

Máy bơm nước 3 ngựa 
Ebara CMD 3.00T

380/90

3

 15.4-8.5

 300-1000

     9,531,000

 

4

Máy bơm nước 3 ngựa 
Ebara CDA 3.00T

380/90

3

 60.5-32

 40-140

   12,845,000

 

5

Máy bơm nước 3 ngựa 
Ebara MATRIX 5-9T/2.2

380/110

3

 97-39.6

 30-130

   18,783,000

 

6

Máy bơm nước 3 ngựa 
Ebara MATRIX 5-9T/2.2M

220/110

3

 97-39.6

 30-130

   20,099,000

 

7

Máy bơm nước 3 ngựa 
Ebara MATRIX 10-6T/2.2

380/110

3

 66.5-17.4

 60-250

   18,775,000

 

8

Máy bơm nước 3 ngựa 
Ebara MATRIX 10-6T/2.2M

220/110

3

 66.5-17.4

 60-250

   20,832,000

 

9

Máy bơm nước 3 ngựa 
Ebara MATRIX 18-3T/2.2

380/110

3

 33-7.8

 130-450

   18,342,000

 

10

Giá máy bơm 3 ngựa 
Ebara MATRIX 18-3T/2.2M

220/110

3

 33-7.8

 130-450

   20,462,000

 

11

Giá máy bơm 3 ngựa 
Ebara EVM 32 1-0F5/2.2

380V

3

 21.7-9.7

 200-700

   63,487,000

 

12

Giá máy bơm 3 ngựa 
Ebara EVMS 3 17N5Q1BEGE/2.2

380V

3

 120-71

 20-75

   29,378,000

 

13

Giá máy bơm 3 ngựa 
Ebara EVMS 3 19N5Q1BEGE/2.2

380V

3

 134-79.5

 20-75

   30,522,000

 

14

Giá máy bơm 3 ngựa 
Ebara EVMS 3 21N5Q1BEGE/2.2

380V

3

 148-47.5

 20-75

   31,711,000

 

15

Giá máy bơm 3 ngựa 
Ebara EVMS 3 23F5HQ1BEGE/2.2

380V

3

 156-96

 20-75

   32,203,000

 

16

Giá máy bơm 3 ngựa 
Ebara EVMS 3 24F5HQ1BEGE/2.2

380V

3

 169-100

 20-75

   32,697,000

 

17

Giá máy bơm 3 ngựa 
Ebara EVMS 5 10N5Q1BEGE/2.2

380V

3

 90-51

 40-130

   25,588,000

 

18

Giá máy bơm 3 ngựa 
Ebara EVMS 5 11N5Q1BEGE/2.2

380V

3

 98.5-56

 40-130

   27,203,000

 

19

Giá máy bơm 3 ngựa 
Ebara EVMSG 3 17N5Q1BEGE/2.2                             

380V

3

 120-71

 20-75

   27,292,000

 

20

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG 3 23F5HQ1BEGE/2.2                             

380V

3

 156-96

 20-75

   30,388,000

 

21

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG 3 21N5Q1BEGE/2.2                             

380V

3

 148-47.5

 20-75

   29,625,000

 

22

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG 5 11N5Q1BEGE/2.2                             

380V

3

 98.5-56

 40-130

   25,184,000

 

23

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG 10 5N5Q1BEGE/2.2                           

380V

3

 53-24.6

 75-250

   24,332,000

 

24

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG1 39F5/2.2

380V

3

 219-138

 12-40

   42,660,000

 

25

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG3 17F5/2.2

380V

3

 120-71

 20-75

   28,100,000

 

26

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG3 19F5/2.2

380V

3

 134-79.5

 20-75

   30,400,000

 

27

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG3 21F5/2.2

380V

3

 148-87.5

 20-75

   30,560,000

 

28

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG3 23F5/2.2

380V

3

 162-96

 20-75

   31,700,000

 

29

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG3 24F5/2.2

380V

3

 169-100

 20-75

   32,220,000

 

30

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG5 8F5/2.2

380V

3

 72-41

 40-130

   23,540,000

 

31

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG5 9F5/2.2

380V

3

 81-46

 40-130

   24,030,000

 

32

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG5 10F5/2.2

380V

3

 90-51

 40-130

   24,260,000

 

33

Máy bơm nước 3Hp 
Ebara EVMSG5 11F5/2.2

380V

3

 98.5-56

 40-130

   26,060,000

 

34

Giá máy bơm nước 3 ngựa Ebara 
EVMSG10 4F5/2.2

380V

3

 42.4-19.6

 75-250

   24,060,000

 

35

Giá máy bơm nước 3 ngựa Ebara 
EVMSG10 5F5/2.2

380V

3

 53-24.6

 75-250

   24,950,000

 

36

Giá máy bơm nước 3 ngựa Ebara 
EVMSG10 6F5/2.2

380V

3

 63.5-29.5

 75-250

   25,290,000

 

37

Giá máy bơm nước 3 ngựa Ebara 
EVMSG15 2F5/2.2

380V

3

 27.5-16.8

 130-400

   23,560,000

 

38

Giá máy bơm nước 3 ngựa Ebara 
3M 32-160/2.2

380/90

3

 35.5 25

 100-333

   17,116,000

 

39

Giá máy bơm nước 3 ngựa Ebara 
3M 40-125/2.2

380/90

3

25.5-13

200-700

   16,538,000

 

40

Giá máy bơm nước 3 ngựa Ebara 
MD 32-160/2.2

380/90

3

34.5-28.5

100-280

   13,053,000

 

41

Giá máy bơm nước 3 ngựa Ebara 
3D 32-160/2.2

380/90

3

35-26

100-333

   13,648,000

 

42

Giá máy bơm nước 3 ngựa Ebara 
3D 40-125/2.2

380/90

3

25-15

200-700

   12,937,000

 

43

Giá máy bơm nước 3 ngựa Ebara 
3D 50-125/2.2

380/90

3

18-9

400-1000

   14,426,000

 

44

Giá máy bơm nước 3 ngựa Ebara 
DWO 300

380/90

3

15-7.5

100-950

   18,005,000

 

45

Giá máy bơm nước 3 ngựa Ebara 
DW VOX  300

380/40

3

15.7-3.6

100-800

   25,478,000

 

 

Xem chi tiết máy bơm Ebara

 

 

Giá bán lẻ máy bơm nước 3 ngựa 2.2kW

 

STT

MODEL

CÔNG SUẤT
HP

ĐIỆN ÁP

ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ

LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)

CỘT ÁP 
H (m)

 ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT

1

Máy bơm nước 3 ngựa 
Pentax CM 310

3

220

34 - 34

1.2 - 7.8

54.5 - 41.9

Bỏ mẫu

2

Máy bơm nước 3 ngựa 
Pentax CM 314

3

220

42 - 34

1.2 - 7.8

54.5 - 41.9

13,610,000

3

Máy bơm nước 3 ngựa 
Pentax CMT 314

3

380

34 - 34

1.2 - 7.8

54.5 - 41.9

11,020,000

4

Máy bơm nước 3 ngựa 
Pentax CABT 300

3

380

49 - 34

1.2 - 8.4

62 - 32

11,560,000

5

Máy bơm nước 3 ngựa 
Pentax MB 300

3

220

49 - 42

2.4 - 12

48.4 - 25

8,690,000

6

Máy bơm nước 3 ngựa 
Pentax MBT 300

3

380

49 - 42

2.4 - 12

48.4 - 25

8,850,000

7

Máy bơm nước 3 ngựa 
Pentax CH 300

3

220

60 - 60

6 - 27

30.5 - 15.6

15,660,000

8

Máy bơm nước 3 ngựa 
Pentax CH 310

3

220

60 - 60

6 - 27

30.5 - 15.6

15,010,000

11

Máy bơm nước 3Hp 
Pentax CS 300/3

3

220

90 - 90

15 - 60

17.5 - 7.5

16,170,000

12

Máy bơm nước 3Hp 
Pentax CST 300/3

3

380

90 - 90

15 - 60

17.5 - 7.5

15,810,000

13

Máy bơm nước 3Hp 
Pentax U5V-300/10T

3

380

42 - 42

1.8 - 8.4

103.9 - 21

15,840,000

14

Máy bơm nước 3Hp 
Pentax U7V-300/6T

3

380

42 - 42

2.4 - 10.2

71.5 - 26.7

14,580,000

15

Máy bơm nước 3Hp 
Pentax U7SV-300/6T

3

380

42 - 42

2.4 - 10.8

70 - 26

23,220,000

16

Máy bơm nước 3Hp 
Pentax DMT 310  

3

380

76

6 - 66

22.2 - 6.4

24,300,000

17

Giá máy bơm nước 3Hp 
Pentax DCT 310

3

380

60

6 - 42

25.4 - 5.9

23,250,000

18

Giá máy bơm nước 3Hp 
Pentax DTRT 300

3

380

60

3 - 18

25.2 - 18.2

24,950,000

19

Giá máy bơm nước 3Hp 
Pentax CM 32-160B

3

380

60 - 42

6 - 24

28.5 - 14.8

15,930,000

 

Xem chi tiết máy bơm Pentax

 

 

 

Giá bán máy bơm nước 2 ngựa 2.2kW APP 

 

Stt

Model

ĐIỆN ÁP 
 CỠ NÒNG

Công suất
(HP)

Cột áp
(M)

Lư lượng
M3/H

Đơn giá

1

Máy bơm nước 3 ngựa APP JK-30T

380V 3"

3

10

26.4

   13,350,000

2

Máy bơm nước 3 ngựa 
APP KS-30T

380V 3"

3

10

31.8

  14,460,000

3

Máy bơm nước 3 ngựa 
APP KS-30GT

380V 3"

3

10

31.8

  14,440,000

4

Máy bơm nước 3 ngựa 
APP DSK-30T

380V 3"

3

9

37.8

  15,520,000

5

Máy bơm nước 3 ngựa 
APP DSP-30T

380V 3"

3

15

22.8

  18,600,000

6

Máy bơm nước 3 ngựa 
APP SB-30T

380V 3"

3

10

26.4

  30,800,000

8

Máy bơm nước 3 ngựa 
APP 80ADL 52.2

380V 3"

3

12

22

  19,400,000

10

Máy bơm 3Hp 
APP SMP-30

220V 2"

3

9

27.6

    7,390,000

11

Máy bơm 3Hp 
APP CBP-330

220V 3"

3

10

34.8

    8,550,000

12

Máy bơm 3Hp 
APP CBP-330T

380V 3"

3

10

34.8

    7,620,000

13

Máy bơm 3Hp 
APP MT-85T

380V 11/4"

3

46

7.9

    6,000,000

14

Máy bơm 3Hp 
APP SW-320

220V 2"

3

12

31.5

    8,570,000

15

Máy bơm 3Hp 
APP SW-320T

380V 2"

3

12

31.5

    7,440,000

16

Máy bơm 3Hp 
APP SWO-320

220V 2"

3

8

29.4

    8,290,000

17

Máy bơm 3Hp 
APP SWO-320T

380V 2"

3

8

29.4

    7,180,000

18

Máy bơm 3Hp 
APP MTV-48T

380V

3

50

5.7

    7,550,000

 

Xem chi tiết máy bơm APP 

 

 

Giá máy bơm nước 3 ngựa Evergusch 02-07-2021

 

Stt

Model

ĐIỆN ÁP 
 CỠ NÒNG

Công suất
(HP)

Cột áp
(M)

Lưu lượng
M3/H

Đơn giá

1

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EF-30T

380V 3"

3

19

45

 10,670,000

2

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EFK-30T

380V 3"

3

18

45

   12,580,000

3

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EA-30T

380V 3"

3

21

48

    11,310,000

4

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EFD-20T

380V 3"

3

15

39

  13,530,000

5

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EFS-30T

380V 3"

3

20

45

  28,320,000

6

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch CP-22.2H

380V 2"

3

15-22

15-27

    11,350,000

7

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch CP-22.2

380V 3"

3

6-12,5

24-36

    11,090,000

8

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EFM-30T

380V

3

3.5

6.8

  37,980,000

 

 Xem chi tiết máy bơm Evergusch

 

TƯ VẤN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG

 1. Tuấn

  Tôi xin tư vấn: tôi có 8000m2 trồng cây ăn trái. Xin tư vấn cho tôi dùng máy bơm nào? Vươcn chênh cao 1m. Tôi muốn tưới phun mưa dùng súng tươi. Điện 1 pha

  • may bom nuoc HCM

   Chào anh Tuấn
   Vâng để chọn máy bơm phù hợp chúng tôi cần biết thêm thông tin
   Cách nhanh nhất anh vui lòng cung cấp cho tôi số điện thoại để chúng tôi gọi lại để tư vấn cho mình cụ thể hơn nhé

 2. Lê Khải

  Xin hoi các máy nào dùng nguồn điện 3 pha?

  • May bom HCM

   Chào bạn Lê Khải
   Bạn xem cột điện áp/cỡ nòng cái nào 380V là sử dụng điện 3 pha, cái nào 220V là điện áp 1 pha nhé
   Nến bạn cần hỗ trợ gì thêm vui lòng phản hồi nhé
   Thân mến!

 3. nguyễn văn thinh

  Tôi muốn mua máy tuới cây ăn trái cho 2.500m2 vườn từ giếng đến đỉnh vườn (vị trí xa nhất, cao nhất) khoảng 150m. Chênh cao khoảng 50m. Nhờ tư vấn giùm nên chọn máy công suất thế nào, loại nào! Ưu tiên dùng diện 1pha. Cảm ơn

  • May bom HCM

   Vâng theo như nhu cầu của anh mình có thể chọn máy bơm Pentax CM 310, Pentax CM 314 công suất 3 ngựa, nguồn 1 pha

   Tuy nhiên nếu anh đắn đo về giá thành thì vui lòng gọi cho bộ phận kinh doanh bên chúng tôi để trao đổi và chọn cho bạn loại máy phù hợp với mình nhất nhé

   Thâ mến!

 4. Minh Nhất

  Công ty vui lòng cho hỏi,
  Máy bơm nước 3 ngựa thì bơm được bao nhiêu lít nước 1h. ở trên tôi thấy cùng 1 công suất và thương hiệu sao nó lại có nhiều model thế?

  • May bom HCM

   Chào bạn Minh Nhất
   Đối với máy bơm có cùng công suất, cùng thương hiệu thì 2 đại lượng đầu ra của máy bơm luôn tỷ lệ nghịch với nhau đó là:
   1. Lưu lượng bơm
   2. Cột áp bơm

   Nên bạn hỏi máy bơm 3Hp bơm được bao nhiêu lít/h thì tùy thuộc vào từng máy. Cái này bạn có thể tham khảo ở bảng cột áp và lưu lượng bơm bên trên nhé

   Thân mến!

 5. Hạnh Nguyễn

  Máy bơm 3 ngựa này lắp cho hệ thống tưới cây tự động được không, bên mình có cung cấp các bép tưới không?

  • May bom HCM

   Vâng chúng tôi thấy các khách hàng thường chọn máy bơm nước tưới cây với công suất từ 1 đến 3 ngựa.

   Hiện tại chúng tôi không cung cấp bép tưới bạn nhé
   Thân mến!

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút