MÁY BƠM NƯỚC 2 NGỰA (Hp) - 1.5Kw GIÁ BÁN LẺ 2024 CHIẾT KHẤU CAO

GÍA MÁY BƠM NƯỚC 1.5kW = 2HP (NGỰA)

Bảng giá bán lẻ máy bơm nước 2 ngựa (Hp) của một số hãng bán chạy - Giao hàng toàn quốc - Có chính sách chiết khấu tốt cho các đơn hàng lớn

 

MÁY BƠM NƯỚC 2 NGỰA 1.5Kw PENTAX - 01 - 08 - 2021

 

STT

MODEL

CÔNG SUẤT
HP

ĐIỆN ÁP

ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ

LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)

CỘT ÁP 
H (m)

 ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT 

1

Máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax CM 214

2

220

34 - 34

1.2 - 7.2

44.1 - 33.5

8,800,000

2

Máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax CMT 214

2

380

34 - 34

1.2 - 7.2

44.1 - 33.5

8,430,000

3

Máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax CAB 200

2

220

49 - 34

1.2 - 6.6

59.5 - 34

10,210,000

4

Máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax CABT 200

2

380

49 - 34

1.2 - 6.6

59.5 - 34

10,210,000

5

Máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax MB 200

2

220

49 - 42

2.4 - 9.6

42.1 - 26

8,070,000

6

Máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax MBT 200

2

380

49 - 42

2.4 - 9.6

42.1 - 26

8,450,000

7

Máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax CAM 200

2

220

49 - 42

1.2 - 7.2

52.8 - 32.4

8,690,000

8

Máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax CAMT 200

2

380

49 - 42

1.2 - 7.2

52.8 - 32.4

8,690,000

9

Máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax AP 200

2

220

42 - 34

1.8 - 3.6

48 - 27

10,430,000

11

Máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax CH 210

2

220

60 - 60

6 - 27

25.9 - 10.6

11,880,000

12

Máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax CHT 210

2

380

60 - 60

6 - 27

27.6 - 12.2

11,560,000

13

Máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax CS 200/3

2

220

90 - 90

15 - 48

14.2 - 7.8

12,190,000

14

Máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax CST 200/3

2

380

90 - 90

15 - 48

14.2 - 7.8

12,190,000

15

CABT 200/00 230/40-50 S.D + EPIC

2

380

49 - 34

1.2 - 6.6

59.5 - 34

27,780,000

16

Giá máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax U5V-200/7

2

220

42 - 42

1.8 - 8.4 

73.6 - 12.5

12,920,000

17

Giá máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax U5V-200/7T

2

380

42 - 42

1.8 - 8.4 

73.6 - 12.5

13,630,000

18

Giá máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax U5S-200/7

2

220

34 - 34

1.8 - 8.4

75.5 - 21

17,280,000

19

Giá máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax U5S-200/7T

2

380

34 - 34

1.8 - 8.4

75.5 - 21

17,120,000

20

Giá máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax DMT 210 

2

380

76

6 - 60

18.4 - 5.2

23,440,000

21

Giá máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax DCT 210

2

380

60

6 - 39

22.2 - 4.5

22,570,000

22

Giá máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax DTRT 200

2

380

60

3 - 18

21.3 - 13.4

24,160,000

23

Giá máy bơm nước 2 ngựa 
Pentax CM 32-160C

2

380

60 - 42

4.5 - 21

24.4 - 14.1

14,740,000

 

Xem chi tiết và giá mới nhất máy bơm Pentax

 

MÁY BƠM NƯỚC 2 NGỰA (Hp) - 1.5Kw EBARA 17 - 03 - 2024

 

TT

Model

Nguồn/ Nhiệt độ

HP

Cột áp
M

Lưu lượng Lít/Phút

Đường kính Hút-xả

Gía bán đã bao gồm VAT 10%

 
 

1

Giá máy bơm 2 ngựa Ebara CDX 120/20

380/90

2

37.5-28.6

50-160

49-34

     11,559,000

 

2

Giá máy bơm 2 ngựa Ebara CDXM 200/20

220/90

2

31-23

80-250

49-34

     11,248,000

 

3

Giá máy bơm 2 ngựa Ebara CDX 200/20

380/90

2

80-250

80-250

49-34

     11,470,000

 

4

Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CDX 70/20

380/60

2

60-44

20-80

42-34

     12,848,000

 

5

Máy bơm nước 2 ngựa Ebara 2CDXM 70/20

220/60

2

60-44

20-80

42-34

     12,742,000

 

6

Máy bơm nước 2 ngựa Ebara 2CDX 120/20

380/60

2

51.5-36.5

40-150

42-34

     14,360,000

 

7

Máy bơm nước 2 ngựa Ebara 2CDXM 120/20

220/60

2

51.5-36.5

40-150

42-34

     14,827,000

 

8

Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CD120/20

380/90

2

37.5-28.6

50-160

42-34

     14,715,000

 

9

Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CDM 120/20

220/90

2

37.5-28.6

50-160

42-34

     14,837,000

 

10

Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CD 200/20

380/90

2

31-23

80-250

49-34

     15,071,000

 

11

Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CDM 200/20

220/90

2

31-23

80-250

49-34

     15,164,000

 

12

Máy bơm nước 2 ngựa Ebara +CMA 2.00M

220/90

2

47-38

20-120

42-34

       8,626,000

 

13

Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CMA 2.00T

380/90

2

47-38

20-120

42-34

       8,626,000

 

14

Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CMB 2.00M

220/90

2

28.7-21

100-28

60-42

       8,936,000

 

15

Giá máy bơm nước 2HP Ebara CMB 2.00T

380/90

2

 28.7-21

 100-280

 60-42

       8,825,000

 

16

Giá máy bơm nước 2HP Ebara CDA 2.00M

220/90

2

 60.5-32.5

 20-110

 42-34

     10,647,000

 

17

Giá máy bơm nước 2HP Ebara CDA 2.00T

380/90

2

 60.5-32.5

 20-110

 42-34

     10,625,000

 

18

Giá máy bơm nước 2HP Ebara MATRIX 3-9T/1.5

380/110

2

 94-36

20-80

34-34

     16,805,000

 

19

Máy bơm nước 2HP Ebara MATRIX 3-9T/1.5M

220/110

2

 94-36

20-80

34-34

     16,374,000

 

20

Giá máy bơm 2HP Ebara MATRIX 10-4T/1.5

380/110

2

 44.5-11.6

 60-250

 49-42

     14,582,000

 

21

Giá máy bơm 2HP Ebara EVM 3 13N5/1.5

380V

2

 109-43

 20-75

 34-34

     31,654,000

 

22

Giá máy bơm nước 2HP Ebara EVM 3 15N5/1.5

380V

2

 125-49.5

 20-75

 34-34

     33,808,000

 

23

Máy bơm 2HP Ebara EVMS 3 13N5Q1BEGE/1.5

380V

2

 91.5-54.5

 20-75

 34-34

     27,270,000

 

24

Máy bơm 2HP Ebara EVMS 3 15N5Q1BEGE/1.5

380V

2

 106-62.5

 20-75

 34-34

     28,055,000

 

25

Giá máy bơm Ebara EVMS 5 7N5Q1BEGE/1.5

380V

2

 63-35.7

 40-130

 42-42

     23,816,000

 

26

Giá máy bơm 2Hp Ebara EVMS 10 3N5Q1BEGE/1.5

380V

2

 31.8-14.7

 75-250

 49-49

     25,476,000

 

27

Máy bơm nước 2HP EVMSG 3 13N5Q1BEGE/1.5                             

380V

2

 91.5-54.5

 20-75

 34-34

     25,207,000

 

28

Máy bơm nước 2HP EVMSG 3 15N5Q1BEGE/1.5                             

380V

2

 106-62.5

 20-75

 34-34

     25,969,000

 

29

Máy bơm nước 2HP EVMSG 10 3N5Q1BEGE/1.5                           

380V

2

 31.8-14.7

 75-250

 49-49

     22,560,000

 

30

Máy bơm nước 2HP EVMSG1 27F5/1.5

380V

2

 151-95.5

 12-40

 34-34

     33,930,000

 

31

Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG1 29F5/1.5

380V

2

 163-103

 12-40

 34-34

     34,980,000

 

32

Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG1 32F5/1.5

380V

2

 179-113

 12-40

 34-34

     38,070,000

 

33

Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG1 34F5/1.5

380V

2

 191-120

 12-40

 34-34

     38,840,000

 

34

Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG1 37F5/1.5

380V

2

 207-131

 12-40

 34-34

     40,340,000

 

35

Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG3 13F5/1.5

380V

2

 91.5-54.5

 20-75

 34-34

     23,310,000

 

36

Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG3 14F5/1.5

380V

2

 98.5-58.5

 20-75

 34-34

     23,360,000

 

37

Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG3 15F5/1.5

380V

2

 106-62.5

 20-75

 34-34

     24,480,000

 

38

Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG3 16F5/1.5

380V

2

 113-67

 20-75

 34-34

     24,950,000

 

39

Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG5 6F5/1.5

380V

2

 54-30.6

 40-130

 42-42

     21,850,000

 

40

Máy bơm 2Hp Ebara EVMSG5 7F5/1.5

380V

2

 63-35.7

 40-130

 42-42

     22,580,000

 

41

Máy bơm 2Hp Ebara EVMSG10 3F5/1.5

380V

2

 31.8-14.7

 75-250

 49-49

     23,080,000

 

42

Máy bơm 2Hp Ebara 3M 32-160/1.5

380/90

2

 28-17

 100-333

 60-42

     16,427,000

 

43

Máy bơm 2Hp Ebara MD 32-160/1.5

380/90

2

27-20.5

100-280

60-42

     11,241,000

 

44

Máy bơm 2Hp Ebara 3D 32-160/1.5

380/90

2

27-16

100-333

60-42

     13,067,000

 

45

Máy bơm 2Hp Ebara 3D 40-125/1.5

380/90

2

18-6

200-700

76-49

     13,070,000

 

46

Máy bơm 2Hp Ebara DWO 200

380/90

2

12.7-5.8

100-750

60-60

     13,782,000

 

47

Máy bơm 2Hp Ebara BEST 5

380/50

2

18.4-5

20-360

49

     18,064,000

 

48

Máy bơm 2Hp Ebara DW VOX  200

380/40

2

12.5-1.6

100-700

60

     22,471,000

 

 

Xem chi tiết và giá mới nhất máy bơm Ebara

 

 

MÁY BƠM NƯỚC 2 NGỰA (Hp) - 1.5Kw EVERGUSCH 02-07-2021

 

Stt

Model

ĐIỆN ÁP 
 CỠ NÒNG

Công suất
(HP)

Cột áp
(M)

Lưu lượng
M3/H

Đơn giá

5

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EF-20

220V 3"

2

17

39

 8,560,000

6

Máy bơm nước 2 ngựa EF-20T

380V 3"

2

17

39

 8,200,000

14

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EFK-20

220V 3"

2

16

39

 10,420,000

15

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EFK-20T

380V 3"

2

16

39

 10,060,000

22

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EA-20

220V 2",3"

2

16

39

 9,170,000

23

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EA-20T

380V 2",3"

2

16

39

 8,820,000

30

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EFD-20

220V 3"

2

15

39

  11,390,000

38

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EFS-20

220V 3"

2

17.5

39

  25,110,000

44

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch CP-21.5

380V 2"

2

8-15

13,5-27

    8,880,000

47

Máy bơm nước 2 ngựa Evergusch EFM-20T

380V

2

2.5

4.5

  34,570,000

 

Xem chi tiết và giá mới nhất máy bơm EVERGUSCH

 

MÁY BƠM NƯỚC 2 NGỰA (Hp) 1.5Kw LEPONO 10-05-2021

 

STT

Model

Đường hút

Nguồn

HP

H(m)

Lít/ phút

Giá bán

1

Giá máy bơm nước 2 ngựa Lepono XCM 40/ 160A

49-49

220 / 380

2

38

220

      3,570,000

2

Giá máy bơm nước 2 ngựa 2ACM 150

49-34

220 / 380

2

58

160

      4,270,000

3

Giá máy bơm nước 2 ngựa  Lepono AJM150L

42-34

220 / 380

2

51

180

      3,780,000

4

Giá máy bơm nước 2 ngựa Lepono ACM150B2

60-60

220 / 380

2

22.5

500

      3,270,000

5

Giá máy bơm nước 2 ngựa  Lepono ACM150B3

90-90

220 / 380

2

14.7

1,100

      4,210,000

6

Máy bơm nước 2 ngựa Lepono ACM150B4

114-114

220 / 380

2

14.7

1,100

      4,250,000

7

Máy bơm nước 2 ngựa Lepono XKP 1600

60-60

220

2

11

450

      4,000,000

8

Máy bơm nước 2 ngựa Lepono XST 32/160C

60-42

220

2

25

350

      5,150,000

9

Máy bơm nước 2 ngựa Lepono XST 32/160C

60-42

380

2

25

350

      5,150,000

 

Xem chi tiết và giá mới nhất máy bơm nước LEPONO

 

 

MÁY BƠM NƯỚC 2 NGỰA (Hp) 1.5Kw APP- 12-03-2021

 

STT

Mode

Nguồn

HP

H=m

Q=m3/h

 ĐƠN GIÁ
(VNĐ) 

1

Giá máy bơm 2 ngựa APP JK-20

220V/ 3"

2

9

22.8

     9,700,000

2

Máy bơm nước 2 ngựa APP 
2 ngựa JK-20T

380V 3"

2

9

22.8

     9,700,000

3

Máy bơm nước 2 ngựa APP KS-20

220V 2"

2

12

12

     8,170,000

4

Máy bơm nước 2 ngựa APP DSK-20/20T

220V/380V 3"

2

9

21

     11,880,000

5

Máy bơm nước 2 ngựa APP DSP-20T

380V 3"

2

15

9

   12,710,000

6

Máy bơm nước 2 ngựa APP SB-20T

380V 3"

2

9

22.8

   25,830,000

11

Máy bơm APP 2HP SMP-20

220V 2"

2

9

21

     6,530,000

12

Máy bơm APP 2HP MT-46

220V 1"

2

60

3.9

     5,780,000

13

Máy bơm APP 2HP MT-46T

380V 1"

2

60

3.9

     5,340,000

14

Máy bơm APP 2HP MT-84

220V11/4"

2

37

7.9

     5,660,000

15

Máy bơm APP 2HP MT-84T

380V 11/4"

2

37

7.9

     5,370,000

16

Máy bơm APP 2HP SW-220

220V 2"

2

12

23.4

     6,880,000

17

Máy bơm APP 2HP SW-220T

380V 2"

2

12

23.4

     6,140,000

18

Máy bơm APP 2HP SWO-220

220V 2"

2

8

24

     6,330,000

19

Máy bơm APP 2HP SWO-220T

380V 2"

2

8

24

     6,170,000

 

Xem chi tiết và giá máy mới nhất máy bơm APP

 

 

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

 

Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM

 

Điện thoại: 093 8844 815 - 028 37 525 202

 

Email: lamtritan@gmail.com

 

Máy bơm Pentax

 

TƯ VẤN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG

 1. may bom nuoc HCM

  Máy bơm công suất 2 ngựa bơm được bao nhiêu nước 1h vậy ad?
  Tôi cần chọn máy bơm để cho bồn nước cho phòng trọ.

 2. Em muốn mua 1 chiếc để tưới vườn 2 ngàn m vuôn đất cho cây dừa không biết nên cần loại máy mấy ngựa cho phù hơp máy có tiết kiêm điện năng không, bơm lâu có bị nóng máy gì không ạ? Nhờ tư vấn

  • may bom nuoc

   Chào bạn,
   Vâng theo suy đoán của chúng tôi, dừa trồng có độ cao không quá lớn do đó cột áp của hầu hết các máy bơm đều đáp ứng. Vì vậy mình có thể dùng bơm lưu lượng, còn công suất khoảng 2Hp. Tuy nhiên có rất nhiều thương hiệu và chủng loại. Do đó bạn nên gọi cho chúng tôi để được tư vấn phù hợp nhất với điều kiện của mình nhé.
   Thân mến!

 3. Trung kiên

  Xin hỏi máy bơm em hai đầu hai ngựa lepono evpev pm 2-9 còn hàng không ạ Nếu còn thì xin hỏi máy có được vận chuyển về Hải Dương được không ạ, máy có thể hút sâu 30m và cao 30 m được không? Cảm ơn nhiều ah

  • May bom nuoc HCM

   Vâng hiện chúng tôi không có máy bơm Lepono 2 đầu.
   Anh cần hút sâu 30m thì có thể dùng máy bơm 2 đầu Tân Hoàn Cầu, kết hợp với bộ hút sâu, tuy nhiên với độ hút sâu như vầy là giới hạn cao nhất đối với máy bơm đặt cạn hút sâu do đó có thể hiệu quả sẽ không cao.

   Nếu được anh nên chuyển qua máy bơm hỏa tiễn để đáp ứng nhu cầu của mình tốt hơn nhé

   Điều kiện để đặt được máy bơm hỏa tiễn thì kích thước đường ống của giếng tối thiểu là 114mmm

   Nếu anh cần tư vấn thêm vui lòng liên lạc lại với chúng tôi nhé

   Thân mến!

 4. Hạnh

  Máy bơm công suất 2 ngựa có loại nào dùng được cho nước nhiềm phèn nặng không?

  • May bom HCM

   Vâng, nếu vùng nước nhà bạn bị nhiễm phèn thì có thể dùng những dòng máy có khả năng chống ăn mòn cao hơn. Bạn có thể liên lạc lại với chúng tôi nếu muốn hỏi thêm nhé

   Thân mến!

 5. Hải

  Xin cho, máy bơm nước 2 ngựa này có thể đẩy nước lên cao 50m được không?

  • Ad

   Chào anh Hải,
   Máy bơm đẩy cao không hoàn toàn phụ thuộc vào công suất. Máy bơm nước 1 ngựa, 2Hp hoàn toàn đều có thể đẩy cao lên 50m. Anh chọn máy bơm cái quan tâm chính là lưu lượng và cột áp

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút