GIÁ MÁY BƠM NƯỚC 10HP (NGỰA) | BƠM CÔNG NGHIỆP

 

Bảng báo giá máy bơm công nghiệp 10Hp (ngựa)

 

Giá máy bơm 10Hp (ngựa) 7.5Kw Pentax - 01-08-2021

 

STT MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT 
1 Máy bơm 10Hp Pentax
U18LG - 1000/11T
10 380 60 - 60 6 - 24 129 - 50.7              42,700,000  
3 Máy bơm 10 Hp Pentax U7SLG 1000/20T 10 380 42 - 42 2.4 - 9.6 240.9 - 154.5 63,800,000
4 Giá máy bơm 10Hp Pentax U9SLG 1000/20T 10 380 49 - 49 3.6 - 14.4 227.2 - 84.4 67,290,000
5 Máy bơm 10 ngựa Pentax MSVA 4/7.5 10 380 60 - 49 6 - 27 111.6 - 49.7 75,800,000
6 Giá máy 10 ngựa  Pentax MSHA 4/7.5 10 380 60 - 49 6 - 27 111.6 - 49.7 75,340,000
7 Giá máy bơm 10 Hp Pentax DMT 1000 10 380 90 12 - 144 30.9 - 2.1 55,150,000
8 Máy bơm 10 ngựa Pentax DCT 1000 10 380 76 12 - 54 49.8 - 19.7 53,500,000
9 Máy bơm 10Hp Pentax DTRT 1000 10 380 76 3 - 21.6 52.7 - 15 55,860,000
10 Máy bơm 10Hp Pentax CM 32-200A 10 380 60 - 42 6 - 33 59 - 42.5 26,890,000
11 Máy bơm 10 ngựa Pentax CM 40-200A 10 380 76 - 49 9 - 42 57.7 - 40.3 27,060,000
12 Giá máy bơm 10 ngựa Pentax CM 50-160A 10 380 76 - 60 21 - 78 37.9 - 22.6 27,000,000
13 Máy bơm 10Hp Pentax CM 65-125A 10 380 90 - 76 30 - 132 26.4 - 16.5 27,300,000
14 Giá máy bơm 10 Hp Pentax 4ST 24-34  10 380 60 3.6 - 24 180 - 15 47,400,000

 

 

Giá máy bơm nước 10 ngựa (Hp) bơm công nghiệp Ebara - 17-03-2021

 

STT Model Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) Công
 suất
Cột áp
M
Lưu lượng Lít/Phút Đường kính Hút-xả Gía bán đã bao gồm VAT 10%
KW HP
1 Máy bơm 10Hp Ebara EVM 32 4-1 F5/7.5 380V 7.5 10  83.5-34.2   200-700   76-76     94,160,000
2 Máy bơm 10 Hp Ebara
EVMS 10 16F5HQ1BEGE/7.5
380V 7.5 10  169-78.5   75-250   49-49     57,780,000
3 Máy bơm 10 ngựa Ebara EVMS 10 18F5HQ1BEGE/7.5 380V 7.5 10  191-88.5   75-250   49-49     59,940,000
4 Máy bơm 10Hp Ebara EVMS 10 19F5HQ1BEGE/7.5 380V 7.5 10  201-93.5   75-250   49-49     60,060,000
5 Giá máy bơm 10Hp Ebara EVMS 10 21F5HQ1BEGE/7.5 380V 7.5 10  222-103   75-250   49-49     61,64,000
6 Giá máy bơm 10 ngựa Ebara EVMS 15 7N5Q1BEGE/7.5 380V 7.5 10  96.5-58.5   130-400   60-60     51,110,000
7 Giá máy bơm 10 Hp Ebara EVMS 15 8N5Q1BEGE/7.5 380V 7.5 10  110-67   130-400   60-60     52,150,000
11 Giá bán máy bơm 10 ngựa Ebara EVMSG 10 16F5HQ1BEGE/7.5                             380V 7.5 10  169-78.5   75-250   49-49     56,390,000
12 Giá bán máy bơm 10 Ebara EVMSG 10 18F5HQ1BEGE/7.5                             380V 7.5 10  191-88.5   75-250   49-49     53,665,000
13 Máy bơm 7.5Kw Ebara EVMSG 10 21F5HQ1BEGE/7.5                             380V 7.5 10  222-103   75-250   49-49     56,087,000
14 Giá máy bơm 7.5Kw Ebara EVMSG 15  8N5Q1BEGE/7.5                             380V 7.5 10  110-67   130-400   60-60     47,969,000
15 Máy bơm nước 7.5Kw Ebara EVMSG10 16F5/7.5 380V 7.5 10  169-78.5   75-250   49-49     55,800,000
16 Giá máy bơm nước 7.5Kw Ebara EVMSG10 18F5/7.5 380V 7.5 10  191-88.5   75-250   49-49     56,880,000
17 Máy bơm 7.5Kw Ebara EVMSG10 19F5/7.5 380V 7.5 10  201-93.5   75-250   49-49     58,300,000
18 Máy bơm nước 10hp Ebara EVMSG10 21F5/7.5 380V 7.5 10  222-103   75-250   49-49     59,220,000
19 Máy bơm nước 10 hp Ebara EVMSG15 7F5/7.5 380V 7.5 10  96.5-58.5   130-400   60-60     45,000,000
20 Máy bơm nước 10 ngựa Ebara EVMSG15 8F5/7.5 380V 7.5 10  110-67   130-400   60-60     46,080,000
21 Giá máy bơm nước 10hp Ebara EVMSG20 5F5/7.5 380V 7.5 10  76-43.6   180-480   60-60     44,430,000
22 Giá máy bơm nước 10 hp Ebara EVMSG20 6F5/7.5 380V 7.5 10  91.2-52.3   180-480   60-60     45,130,000
23 Giá máy bơm nước 10 ngựa Ebara 3M 40-200/7.5 380/90 7.5 10 57-44 200-700 76-49    35,032,000
24 Máy bơm 10 ngựa Ebara 3M 50-160/7.5 380/90 7.5 10 38.5-26 400-1200 76-60    34,321,000
25 Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3M 65-160/7.5 380/90 7.5 10 30-14.4 700-2000 90-76    44,575,000
26 Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3BM 65-160/7.5 380/90 7.5 10 30-14.5 700-2000 90-76    41,000,000
27 Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3D 32-200/7.5 380/90 7.5 10 67-46 100-450 60-42    22,251,000
28 Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3D 40-200/7.5 380/90 7.5 10 53.5-43 200-700 76-49    21,740,000
29 Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3D 50-160/7.5 380/90 7.5 10 38-27 400-1200 76-60    21,784,000
30 Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3D 65-125/7.5 380/90 7.5 10 30-13 700-2200 90-76    25,479,000
31 Giá máy bơm 10 ngựa Ebara 3D 65-160/7.5 380/90 7.5 10 29-12 700-2100 90-76    25,674,000

 

 

Giá máy bơm 10Hp (ngựa) bơm công nghiệp HCP - 01 - 07 -2021

 

TT MODEL CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ NGUỒN
(phase)
ỐNG CÓ MẶT BÍCH BỘ COUPLING TIÊU CHUẨN GIÁ BÁN
C.ÁP
(H=m)
LƯU LƯỢNG
(m3/h)
KHÔNG PHAO
1 Máy bơm 10Hp HCP
Máy bơm 10Hp HCP 80AFU27.5L
10HP*3” 380V  EB3-150A   T80DH  17.5 48      34,660,000
2 Máy bơm 10 Hp HCP 80(100)AFP27.5 10HP*3” 380V  EB3-150A   T80DH  36 36      34,440,000
3 Máy bơm 10 ngựa HCP 80(100)AFP27.5 10HP*4" 380V EB4-175(145)  T100(80)BH  29.5 60      41,090,000
4 Giá máy bơm 10 Hp HCP 100AFU47.5 10HP*4" 380V  EB4-175A   T100B  13.5 60      43,056,000
5 Giá máy bơm 10Hp HCP 100(150)AFE47.5 10HP
4''
380V  4" EB4-175A
6" EB6-240(165) 
 T100B
T150(100)B 
18 60      44,660,000
6 Máy bơm nước 10Hp HCP AF-610 10HP*6” 380V  EB6-240   T150  11 150      55,420,000
9 Bơm nước 10Hp HCP 80(100)AL27.5 10HP*3” 380V  EB3-150A   T80DH  36 36      38,310,000
10 Bơm nước 10 Hp HCP 80(100)AL27.5 10HP*4” 380V EB4-175(145)  T100(80)BH  29.5 60      38,310,000
11 Giá bơm 10Hp HCP 80SFU27.5 10HP*3” 380V ESB3-150K  ST-80  26 36      62,960,000
12 Giá bơm 10 Hp HCP 80(100)SFP27.5 10HP*3” 380V ESB3-150K  ST-80  46 36      60,320,000
13 Bơm nước 10Hp HCP 80(100)SFP27.5 10HP*4” 380V ESB4-175(145)K  ST100(80)  29.5 60      60,320,000
18 Giá máy bơm 7.5Kw HCP L-250A 10HP*10” 380V     4.0 330      55,720,000
19 Giá máy bơm 7.5Kw HCP *IC-410 10HP*4” 380V     25 60      49,950,000
20 Giá máy bơm 7.5Kw HCP *IC-610 10HP*6” 380V     17 90      56,550,000

 

 

Giá bán máy bơm 10 ngựa (Hp) bơm công nghiệp CNP - 01-05-2021

 

STT Model máy bơm Lưu lượng Cột áp Công suất /điện áp Đơn giá
1 Giá máy bơm 10Hp
CNP CDLF8-18
6.0-9.0m3/h 182-157m  10 HP-380V   28,120,000
2 Giá máy bơm 10 Hp CDLF8-20 6.0-9.0m3/h 200-175m  10 HP-380V   29,480,000
3 Giá máy bơm 10 ngựa CDLF12-10 9.0-12 m3/h 114-100m  10 HP-380V   25,960,000
4 Máy bơm 10Hp CNP CDLF12-12 9.0-12 m3/h 137-121m  10 HP-380V   26,620,000
5 Máy bơm 10 Hp CNP CDL8-18 6.0-9.0m3/h  182-157m 10 HP-380V     27,290,000
6 Máy bơm 10 ngựa CNP CDL8-20 6.0-9.0m3/h  200-175m 10 HP-380V     28,700,000
7 Giá máy bơm 7.5Kw CNP CDL12-12 9.0-12 m3/h 137-121m 10 HP-380V     25,600,000
8 Giá máy bơm 7.5 Kw CNP ZS65-40-200/7.5 10-35 m3/h 47-44 m  10HP-380V    24,000,000
9 Giá máy bơm 7.5 Kw CNP ZS65-50-200/7.5 10-60 m3/h 36-29 m  10HP-380V    24,630,000
10 Giá máy bơm 7.5 Kw CNP ZS80-65-125/7.5 50-120 m3/h 23-14 m  10HP-380V    26,550,000

 

 

Xem>>> Máy bơm công nghiệp Pentax

TƯ VẤN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG

 1. Nhi

  Chào quý công ty. Hiện tại bên mình đang cần 1 máy bơm nước 80kv và bơm xa được 700m, dùng cho sân gôn. Xin hỏi bên quý công ty có loại máy này không, giá thành như thế nào? Vui lòng báo giá phản hồi qua mail. Cảm ơn

  • ad

   Chào bạn Nhi
   Bạn cần máy bơm 80Kv? Không biết có sự nhầm lẫn nào không?
   Dựa vào thông tin bạn yêu cầu chúng tôi chưa thể đưa ra lời tư vấn cụ thể được. Vậy bạn vui lòng để lại số ĐT hoặc gọi cho chúng tôi để trao đổi cụ thể hơn nhé

   Thân mến!

 2. Nhân

  Công ty mình có làm tủ điều khiển cho máy bơm nước công suất 10 ngựa không?

  • May bom HCM

   Chào anh Nhân,
   Anh vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thoại để trao đổi thêm sau đó chúng tôi mới có thể xen và báo gia cho anh nhé

   Thân mến

 3. Hạnh

  Nhà tôi có 5ha ruộng, nếu sử dụng cái máy bơm 10 ngựa có thể đáp ứng được không? máy này buộc phải dùng điện 3 pha đúng không? Loại máy bơm này cần phải có tủ điện điều khiển nữa đúng không ad?

  Mong nhận được tư vấn

  • May bom HCM

   Chúng tôi chưa nắm được 5ha của anh cần khoảng bao nhiêu khối nước. Để chọn đúng anh phải hình dung được cần cấp bao nhiêu khối nước/h và chiều cao cần bơm. Qua đó chọn công suất máy bơm nhé

   Thân mến!

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút

Hỗ Trợ Trực tuyến

Ms Linh

0902 734 032

Mr Tân

093 8844 815