Bơm inox ircem

 Bơm inox ircem, bơm chìm, bơm hỏa tiễn, bơm cánh nhựa, bơm đầu inox

STT Tên hàng Điện áp Công suất (HP) Công suất (W) Cột áp (H/m) Lưu lượng (L/m) ĐK(vào) CO, CQ Cấu tạo
1 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 12BH22S 220V 3 HP 2.2 Kw 58 - 26 m 6.0 - 15 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,11 cánh
2 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 12BH22T 380V 3 HP 2.2 Kw 58 - 26 m 6.0 - 15 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,11 cánh
3 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 14SP22S 220V 3 HP 2.2 Kw 37 - 9 m 6.0 - 19 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm, cánh bơm bằng inox 304, 6 cánh
4 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 14SP22T 380V 3 HP 2.2 Kw 37 - 9 m 6.0 - 19 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm, cánh bơm bằng inox 304, 6 cánh
5 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 14SP30T 380V 4 HP 3 Kw 55 - 14 m 6.0 - 19 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm, cánh bơm bằng inox 304, 9 cánh
6 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 14SP40T 380V 5.5 HP 4.1 Kw 74 - 19 m 6.0 - 19 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm, cánh bơm bằng inox 304, 12 cánh
7 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 14SP55T 380V 7.5 HP 5.5 Kw 104 - 27 m 6.0 - 19 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm, cánh bơm bằng inox 304, 17 cánh
8 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 14SP75T 380V 10 HP 7.5 Kw 141 - 36 m 6.0 - 19 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm, cánh bơm bằng inox 304, 23 cánh
9 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 16BH30T 380V 4 HP 3 Kw 51 - 22 m 8.4 - 22.0  m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,11 cánh
10 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 16BH40T 380V 5.5 HP 4.1 Kw 70 - 30 m 8.4 - 22.0 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,15 cánh
11 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 16BH55T 380V 7.5 HP 5.5 Kw 97 - 41 m 8.4 - 22.0  m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,20 cánh
12 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 16BH75T 380V 10 HP 7.5 Kw 131 - 57 m 8.4 - 22.0  m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,28 cánh
13 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 20B6110 380V 15 HP 11 Kw 149-50 m 9-30 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt nước (water franklin), φ6đầu bơm inox, cánh bơm bằng nhựa, 13 cánh
14 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 20B655 380V 7.5 HP 5.5 Kw 68-23 m 9-30 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt nước(water franklin), φ6 đầu bơm inox, cánh bơm bằng nhựa, 6 cánh
15 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 20B675 380V 10 HP 7.5 Kw 103-35 m 9-30 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt nước (water franklin), φ6đầu bơm inox, cánh bơm bằng nhựa, 9 cánh
16 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 30BP655 380V 7.5 HP 5.5 Kw 60 - 6 m 10 - 45 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt dầu (oil franklin), φ6đầu bơm inox, cánh bơm bằng inox 304, 5 cánh
17 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 30BP675 380V 10 HP 7.5 Kw 84 - 8 m 10 - 45 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt dầu (oil franklin), φ6đầu bơm inox, cánh bơm bằng inox 304, 7 cánh
18 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 32B6110 380V 15 HP 11 Kw 100 - 14 m 12 - 48 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt nước (water franklin), φ6đầu bơm inox, cánh bơm bằng nhựa, 11 cánh
19 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 32B6150 380V 20 HP 15 Kw 136 - 19 m 12 - 48 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt nước (water franklin), φ6đầu bơm inox, cánh bơm bằng nhựa, 15 cánh
20 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 32B655 380V 7.5 HP 5.5 Kw 43 - 7 m 12 - 48 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt nước (water franklin), φ6đầu bơm inox, cánh bơm bằng nhựa, 5 cánh
21 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 32B675 380V 10 HP 7.5 Kw 61 - 9 m 12 - 48 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt nước (water franklin), φ6đầu bơm inox, cánh bơm bằng nhựa, 7 cánh
22 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 46BP6110 380V 15 HP 11 Kw 89 - 17 m 10 - 70 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt dầu (oil franklin), φ6đầu bơm inox, cánh bơm bằng inox 304, 7 cánh
23 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 46BP6150 380V 20 HP 15 Kw 115 - 21 m 10 - 70 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt dầu (oil franklin), φ6đầu bơm inox, cánh bơm bằng inox 304, 9 cánh
24 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 46BP6185 380V 25 HP 18.5 Kw 141 - 26 m 10 - 70 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt dầu (oil franklin), φ6đầu bơm inox, cánh bơm bằng inox 304, 11 cánh
25 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 46BP675 380V 10 HP 7.5 Kw 64 -12 m 10 - 70 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt dầu (oil franklin), φ6đầu bơm inox, cánh bơm bằng inox 304, 5 cánh
26 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 5SP11S 220V 1.5 HP   62 -17 m 2.0 - 7.0 m3/h 49 mm ITALY φ4 đầu bơm, cánh bơm bằng inox 304, 11 cánh
27 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 5SP11T 380V 1.5 HP   62 -17 m 2.0 - 7.0 m3/h 49 mm ITALY φ4 đầu bơm, cánh bơm bằng inox 304, 11 cánh
28 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 60BP6150 380V 20 HP 15 Kw 71 - 8 m 40 - 85 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt dầu (oil franklin), φ6đầu bơm inox, cánh bơm bằng inox 304, 7 cánh
29 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 60BP6185 380V 25 HP 18.5 Kw 91 - 10 m 40 - 85 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt dầu (oil franklin), φ6 đầu bơm inox, cánh bơm bằng inox 304, 9 cánh
30 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 60BP6220 380V 30 HP 22.38 Kw 101 - 12 m 40 - 85 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt dầu (oil franklin), φ6 đầu bơm inox, cánh bơm bằng inox 304, 10 cánh
31 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 60BP6300 380V 40 HP 30 Kw 141 - 16 m 40 - 85 m3/h 80 mm ITALY Motor giải nhiệt dầu (oil franklin), φ6 đầu bơm inox, cánh bơm bằng inox 304, 14 cánh
32 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 6BH11S 220V 1.5 HP   49 - 22 m 3.6 - 8.1 m3/h 49 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,10 cánh
33 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 6BH11T 380V 1.5 HP   49 - 22 m 3.6 - 8.1 m3/h 49 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,10 cánh
34 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 6BH15S 220V 2 HP 1.5 Kw 69 - 31 m 3.6 - 8.1 m3/h 49 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,8 cánh
35 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 6BH15T 380V 2 HP 1.5 Kw 69 - 31 m 3.6 - 8.1 m3/h 49 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,14 cánh
36 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 8BH15S 220V 2 HP 1.5 Kw 47 - 30 m 3.6 - 9.6 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,14 cánh
37 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 8BH15T 380V 2 HP 1.5 Kw 47 - 30 m 3.6 - 9.6 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,8 cánh
38 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 8BH22S 220V 3 HP 2.2 Kw 76 - 49 m 3.6 - 9.6 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,13 cánh
39 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 8BH22T 380V 3 HP 2.2 Kw 76 - 49 m 3.6 - 9.6 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm Inox; cánh bằng nhựa,13 cánh
40 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 8SP15S 220V 2 HP 1.5 Kw 54 - 11 m 2.0 - 12 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm, cánh bơm bằng inox 304, 9 cánh
41 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 8SP15T 380V 2 HP 1.5 Kw 54 - 11 m 2.0 - 12 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm, cánh bơm bằng inox 304, 9 cánh
42 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 8SP22S 220V 3 HP 2.2 Kw 83 - 17 m 2.0 - 12 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm, cánh bơm bằng inox 304, 14 cánh
43 Bơm giếng chìm (hỏa tiễn) 8SP22T 380V 3 HP 2.2 Kw 83 - 17 m 2.0 - 12 m3/h 60 mm ITALY φ4 đầu bơm, cánh bơm bằng inox 304, 14 cánh

 

Máy bơm công nghiệp

TƯ VẤN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút

Hỗ Trợ Trực tuyến

Ms Linh

0902 734 032

Mr Tân

093 8844 815