BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM NƯỚC APP (ĐÀI LOAN) 2020 FULL - GIÁ ĐẠI LÝ CHIẾT KHẤU CAO

BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM NƯỚC APP (ĐÀI LOAN) 2020 FULL

BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM APP - ĐÀI LOAN ĐẦY ĐỦ - GIÁ BÁN LẺ 

 

GIÁ BÁN CHO CÁC CỬA HÀNG, ĐẠI LÝ, CÁC CÔNG TRÌNH SẼ CÓ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU CAO, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 

TT

MODEL

QUY CÁCH

MÃ LỰC
(HP)

                                            

 ĐƠN GIÁ
(VNĐ) 

 Hình ảnh 

H=m

Q=m3/h

      Máy  bơm dân dụng APP, bơm thải loại chìm bằng nhựa, bơm ao hồ, tuần hoàn nước

 

1

Giá máy bơm APP BPS-80

220V 3/4"

1/10

2.5

1.8

        820,000

 

 

 

2

Giá máy bơm APP BPS-100

220V 1"

1/6

4

2.46

        980,000

3

Giá máy bơm APP BPS-100A (có phao)

220V 1"

1/6

4

2.46

     1,220,000

4

Giá máy bơm APP BPS-120

220V 1"

1/6

4

2.46

     1,050,000

5

Giá máy bơm APP BPS-120A

220V 1"

1/6

4

2.46

     1,300,000

6

Giá máy bơm APP BPS-200S (nước biển)

220V 11/4"

1/4

4

3.6

     1,600,000

7

Giá máy bơm APP BPS-200D

220V 11/4"

1/4

4

3.6

     1,260,000

8

Giá máy bơm APP BPS-200DA (có phao)

220V 11/4"

1/4

4

3.6

     1,600,000

9

Giá máy bơm APP BPS-300

220V 11/2"

1/3

4

7.2

     2,200,000

10

Giá máy bơm APP BPS-400

220V 2"

1/2

4

9.3

     2,389,000

11

Giá máy bơm APP BPS-400A (có phao)

220V 2"

1/2

4

9.3

     2,620,000

12

Giá máy bơm APP TPS-50 (axit loãng)

220V 3/4"

1/8

2

1.98

     1,136,000

13

Giá máy bơm APP TPS-200 (axit loãng)

220V 11/4"

1/4

3

6

     1,678,000

      Máy bơm thải APP loại chìm sử dụng điện bình

 

14

Giá máy bơm APP DC-2312/2324

12V 1"

Maximum H=5.5m, Q=8.7m3/h

        990,000

15

Giá máy bơm APP DC-3012/3024

12V 1/4"

Maximum H=6m, Q=11m3/h

     1,877,000

       Máy bơm APP dùng cho hố móng, bùn loãng

 

 

 

16

Giá máy bơm APP BAS-200

220V 1 1/4"

1/5

4

5.7

     2,050,000

17

Giá máy bơm APP BAS-200A (có phao)

220V 11/4"

1/4

4

6.0

     2,350,000

18

Giá máy bơm APP BAS-300

220V 1 1/2"

1/3

4

9.0

     2,260,000

19

Giá máy bơm APP BAS-300A

220V 1 1/2"

1/3

4

9.0

     2,520,000

20

Giá máy bơm APP BAV-400

220V 2"

1/2

6

11.1

     2,860,000

21

Giá máy bơm APP BAV-400A

220V 2"

1/2

6

11.1

     3,160,000

22

Giá máy bơm APP BAV-400S

220V 2"

1/2

6

11.1

     2,920,000

23

Giá máy bơm APP SV-150

220V 1 1/2"

1/5

3

9.0

     2,200,000

24

Giá máy bơm APP TAS-750

220V 2"

1

9

8.7

     3,550,000

25

Giá máy bơm APP TAS-750A

220V 2"

1

9

8.7

     3,900,000

26

Giá máy bơm APP SV-750/750T

220V/380V 3"

1

9

9.0

     4,350,000

27

Giá máy bơm APP SV-750A (Có phao)

220V 3"

1

9

9.0

     4,850,000

28

Giá máy bơm APP SV-1500/1500T

220V/380V 3"

2

9

28.2

     6,450,000

29

Giá máy bơm APP JK-20

220V/ 3"

2

9

22.8

     8,150,000

30

Giá máy bơm APP JK-20T

380V 3"

2

9

22.8

     7,900,000

31

Giá máy bơm APP JK-30T

380V 3"

3

10

26.4

     9,900,000

32

Giá máy bơm APP JK-50T

380V 4"

5

10

35.4

   17,300,000

33

Giá máy bơm APP JK-75T

380V 4"

7.5

15

31.2

   22,300,000

TT

MODEL

QUY CÁCH

MÃ LỰC
(HP)

TIÊU CHUẨN

 ĐƠN GIÁ
(VNĐ) 

 

 

H=m

Q=m3/h

      Máy bơm nước thải sạch APP

 

 

34

Giá máy bơm APP KSH-05

220V 1"

1/2

6

5.1

     4,210,000

35

Giá máy bơm APP KSH-10

220V 1.5"

1

9

7.2

     6,800,000

36

Giá máy bơm APP KSH-20/20T

220V/380V 2"

2

9

13.8

     8,800,000

37

Giá máy bơm APP BAH-750

220V 1.5"

1

9

11.1

     7,200,000

38

Giá máy bơm APP KS-30T

380V 3"

3

10

31.8

   11,100,000

39

Giá máy bơm APP KS-30GT

380V 3"

3

10

31.8

   12,500,000

40

Giá máy bơm APP KS-50GT

380V 4"

5

10

55.2

   17,500,000

      Máy bơm nước thải APP có tạp chất (loại máy thiết kế có dao cắt)

 

 

 

41

Giá máy bơm APP DSK-05

220V 2"

1/2

6

12

     4,700,000

42

Giá máy bơm APP DSK-10

220V 2"

1

6

20.4

     7,160,000

43

Giá máy bơm APP DSK-20/20T

220V/380V 3"

2

9

21

     9,700,000

44

Giá máy bơm APP DSK-30T

380V 3"

3

9

37.8

   12,800,000

45

Giá máy bơm APP DSK-50T

380V 4"

5

12

43.2

   17,200,000

      Máy bơm chìm APP, hút hố móng, bùn đặc, cánh chữ C

 

46

Giá máy bơm APP DSP-20T

380V 3"

2

15

9

   10,500,000

47

Giá máy bơm APP DSP-30T

380V 3"

3

15

22.8

   15,300,000

48

Giá máy bơm APP DSP-50T

380V 3"/4"

5

9

60

   22,020,000

49

Giá máy bơm APP DSP-75T

380V 4"

7.5

15

54

   33,300,000

50

Giá máy bơm APP DSP-100T

380V 4"/6"

10

15

90

   39,200,000

51

Giá máy bơm APP DSP-150T

380V 4"/6"

15

15

144

   49,700,000

     Máy bơm chìm Axit loãng, hóa chất (toàn thân inox đúc)

 

52

Giá máy bơm APP SB-05

220V 2"

1/2

6

10.8

     9,550,000

53

Giá máy bơm APP SB-10

220V 2"

1

6

15.0

   13,800,000

54

Giá máy bơm APP SB-10A

220V 2"

1

6

15.0

   14,300,000

55

Giá máy bơm APP SB-20T

380V 3"

2

9

22.8

   21,300,000

56

Giá máy bơm APP SB-30T

380V 3"

3

10

26.4

   25,400,000

57

Giá máy bơm APP SB-50T

380V 4"

5

15

17.4

   37,400,000

      Máy bơm chìm Axit loãng, hóa chất (máy INOX)

 

58

Giá máy bơm APP SDP-400

220v 2"

1/2

6

10.8

     5,100,000

59

Giá máy bơm APP SDP-400A

220v 2"

1/2

6

10.8

     5,450,000

      Máy bơm thải nghiền nát, mài mòn tạp chất

 

60

Giá máy bơm APP GD 2-3

380V 1 1/4"

2

10

9.6

   12,200,000

61

Giá máy bơm APP GD-30T

380V 1 1/4"

3

25

3.3

   13,300,000

     Máy bơm APP dùng bơm nước thải sạch, vườn phun hoa viên, vận hành 24/24h

 

62

Giá máy bơm APP MH-250

220V 2"

1/3

3

9.3

     3,000,000

63

Giá máy bơm APP MH-400

220V 2"

1/2

4

12.9

     3,623,000

64

Giá máy bơm APP MH-750

220V 2"

1

6

13.2

     4,050,000

TT

MODEL

QUY CÁCH

MÃ LỰC
(HP)

TIÊU CHUẨN

 ĐƠN GIÁ
(VNĐ) 

 

 

H=m

Q=m3/h

    Máy bơm APP dùng bơm axit loãng, hóa chất (máy Inox)

 

65

Giá máy bơm APP TM-15L

380V 3"

2

8

30

   19,910,000

     Máy bơm APP dùng bơm bùn lỏng, cát, đào móng công trình lớn

 

 

66

Giá máy bơm APP 65ADL 51.5

380V 2.5"

2

12

10.8

   15,800,000

67

Giá máy bơm APP 80ADL 51.5

380V 3"

2

9

18

   17,000,000

68

Giá máy bơm APP 80ADL 52.2

380V 3"

3

12

22

   19,400,000

69

Giá máy bơm APP 80ADVS 52.2

380V 3"

3

15

16.8

   16,390,000

70

Giá máy bơm APP 80ADL 53.7

380V 3"

5

15

34

   22,600,000

71

Giá máy bơm APP 80ADVS 53.7

380V 3"

5

15

25.2

   19,500,000

72

Giá máy bơm APP KT-475

380V 4"

10

30

48

   52,038,000

73

Giá máy bơm APP KT-675

380V 6"

10

15

96

   52,038,000

74

Giá máy bơm APP KT-4110

380V 4"

15

35

60

   62,807,000

75

Giá máy bơm APP KT-4110 (mới)

380V 4"

15

35

60

   56,000,000

     Máy bơm dân dụng APP (loại không tự động)

 

76

Giá máy bơm APP PW-131E

220V 1"*1"

1/6

9

1.8

     1,126,000

77

Giá máy bơm APP PW-125E

220V 1"*1"

1/6

9

1.8

     1,251,000

78

Giá máy bơm APP PW-200E

220V 1"*1"

1/4

9

1.8

     1,543,000

79

Giá máy bơm APP PW-251E

220V 1"*1"

3/4

15

2

     2,189,000

80

Giá máy bơm APP PW-381E

220V 1"*1"

1

30

1

     2,346,000

81

Giá máy bơm APP PW-375E

220V 1"*1"

1/2

 

 

     3,023,000

    Máy bơm dân dụng APP (loại tự động) 

 

82

Giá máy bơm APP PW-139EA

220V 1"*1"

1/5

9

1.8

     1,460,000

83

Giá máy bơm APP PW-125EA

220V 1"*1"

1/6

9

1.8

     1,512,000

84

Giá máy bơm APP PW-200EA

220V 1"*1"

1/4

9

1.8

     1,877,000

   Máy bơm dân dụng APP, bơm giếng

 

85

Giá máy bơm APP PC-500E

220V 1"*1"

1.5

50

1.8

     4,050,000

   Máy bơm dân dụng APP, bơm nước nóng

 

86

Giá máy bơm APP JA-200

220V 1"

1/4

6

3.6

     2,012,000

   Bơm nước biển, hồ bơi

 

 

87

Giá máy bơm APP SMP-10

220V 11/2"

1

6

14.4

     2,800,000

88

Giá máy bơm APP SMP-20

220V 2"

2

9

21

     5,650,000

89

Giá máy bơm APP SMP-30

220V 2"

3

9

27.6

     6,400,000

90

Giá máy bơm APP CBP-330

220V 3"

3

10

34.8

     7,400,000

91

Giá máy bơm APP CBP-330T

380V 3"

3

10

34.8

     6,300,000

    Máy bơm dân dụng APP trục ngang đầu inox, thân bằng gang

 

 

92

Giá máy bơm APP LSJ-05

220V 1"*1"

1/2

30

0.6

     2,250,000

93

Giá máy bơm APP LSJ-10

220V 1"*1"

1

30

1.7

     2,900,000

94

Giá máy bơm APP SW-60

220V 11/4"*1"

1/2

9

5.7

     3,150,000

95

Giá máy bơm APP SW-120 (INOX 304)

220V 11/4"

11/4

25

3.9

     3,440,000

96

Giá máy bơm APP SW-120S (INOX 316)

220V 11/4"

11/4

25

3.9

     4,900,000

97

Giá máy bơm APP SW-120ST (INOX 316)

380V 11/4"

11/4

25

3.9

     4,900,000

98

Giá máy bơm APP SW-250 (INOX 304)

220V 11/4"

21/2

25

10.8

     5,990,000

99

Giá máy bơm APP SW-250S (INOX 316)

220V 11/4"

21/2

25

10.8

     7,200,000

TT

MODEL

QUY CÁCH

MÃ LỰC
(HP)

TIÊU CHUẨN

 ĐƠN GIÁ
(VNĐ) 

 

 

H=m

Q=m3/h

     Máy bơm tăng áp đầu inox, thân bằng gang APP

 

100

Giá máy bơm APP HOME-05

220V 1"*1"

1/2

30

0.6

     4,920,000

101

Giá máy bơm APP HOME-10

220V 1"*1"

1

30

1.7

     5,550,000

      Máy bơm APP tự động tăng áp biến tần

 

102

Giá máy bơm APP VFD-33

220V

3/4

40

5.4

   15,100,000

103

Giá máy bơm APP VFD-34

220V

1

55

5.4

   15,900,000

104

Giá máy bơm APP VFD-53

220V

1

42

8.7

   15,900,000

105

Giá máy bơm APP VFD-54

220V

1

55

8.7

   17,000,000

     Máy bơm APP sử dụng cho vườn cao su

 

106

Giá máy bơm APP SG-401

220V 2"

1/2

6

10.5

     4,100,000

     Máy bơm trục ngang nhiều tầng cánh APP

 

107

Giá máy bơm APP MT-43

220V 1"

1

30

3.9

     3,100,000

108

Giá máy bơm APP MT-44

220V 1"

11/3

40

3.9

     3,450,000

109

Giá máy bơm APP MT-46

220V 1"

2

60

3.9

     4,670,000

110

Giá máy bơm APP MT-46T

380V 1"

2

60

3.9

     4,350,000

111

Giá máy bơm APP MT-83

220V 11/4"

11/2

28

7.9

     4,150,000

112

Giá máy bơm APP MT-84

220V11/4"

2

37

7.9

     4,630,000

113

Giá máy bơm APP MT-84T

380V 11/4"

2

37

7.9

     4,380,000

114

Giá máy bơm APP MT-85T

380V 11/4"

3

46

7.9

     4,900,000

     Máy bơm nước thải trục ngang cánh kín APP

 

115

Giá máy bơm APP SW-220

220V 2"

2

12

23.4

     5,730,000

116

Giá máy bơm APP SW-220T

380V 2"

2

12

23.4

     5,210,000

117

Giá máy bơm APP SW-320

220V 2"

3

12

31.5

     7,200,000

118

Giá máy bơm APP SW-320T

380V 2"

3

12

31.5

     6,250,000

     Máy bơm nước thải trục ngang cánh hở APP

 

119

Giá máy bơm APP SWO-220

220V 2"

2

8

24

     5,320,000

120

Giá máy bơm APP SWO-220T

380V 2"

2

8

24

     4,900,000

121

Giá máy bơm APP SWO-320

220V 2"

3

8

29.4

     7,100,000

122

Giá máy bơm APP SWO-320T

380V 2"

3

8

29.4

     6,100,000

    Máy bơm thực phẩm, hóa chất APP

 

 

123

Giá máy bơm APP CPS-50x32x160

380V 32mm

5.5KW

32

12.5

   18,940,000

124

Giá máy bơm APP CPS-80x65x160

380V 65mm

22KW

32

50

   20,633,000

125

Giá máy bơm APP HC-20

220V 2"

2

20

5.28

     7,000,000

126

Giá máy bơm APP SC-50

220V 3"

5

36

2.88

   17,300,000

127

Giá máy bơm APP SC-50T

380V 3"

5

36

2.88

   16,350,000

      Máy bơm trục đứng nhiều tầng cánh APP (cánh bơm inox 304)

 

128

Giá máy bơm APP MTVS-608T

380V

4

60

7.8

   10,500,000

129

Giá máy bơm APP MTV-127T

380V

5

60

12

   10,100,000

130

Giá máy bơm APP MTV-48T

380V

3

50

5.7

     6,350,000

     Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP (cánh bơm inox 304)

 

131

Giá máy bơm APP MTS-53

220V

3/4

10

7.5

     3,200,000

132

Giá máy bơm APP MTS-33

220V

1/2

10

4.8

     2,900,000

TT

MODEL

QUY CÁCH

MÃ LỰC
(HP)

TIÊU CHUẨN

 ĐƠN GIÁ
(VNĐ) 

H=m

Q=L/PHÚT

      Máy bơm dầu APP

 

133

Giá máy bơm APP HP-1000

1 vòng 1 lít

 

 

 

     2,658,000

134

Giá máy bơm APP LSJ-05D

220V 1"*1"

1/2

35

50.0

     2,400,000

 

 

máy bơm Đài Loan

8 nhận xét

 1. DV Bình

  Cho tôi hỏi: Tôi muốn mua bơm chìm về thay bơm ở cơ quan tôi thì giá như trên có giảm thêm được không ạ. Cảm ơn.

  • may bom nuoc HCM

   Chào anh DV Bình Vâng anh muốn mua máy nào? số lượng bao nhiêu Anh có thể cho chúng tôi ĐT để chúng tôi báo giá mới và tốt nhất cho mình nhé Thân mến!

 2. Phạm Xuân Thái

  Tôi cần mua 01 bơm APP KSH-05, 02 bơm APP KSH-10 cho Công ty. Vui lòng gửi báo giá Nơn nhận hàng: KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Mobil: 093.1299.429 - Mt Thái

  • may bom nuoc HCM

   Vâng bộ phận kinh doanh sẽ liên lại lại với anh để cung cấp báo giá cho mình nhé Thân mến

 3. Thanh Liên

  Máy bơm này được sản xuất và nhập khẩu nguyên bộ từ Đài Loan đúng không ad? Có đầy đủ chứng từ xuất xứ không? Thanh Liêm

  • may bom nuoc HCM

   Vâng máy bơm APP này được sản xuất và nhập khẩu từ Đài Loan. Máy bơm có đầy đủ chứng từ xuất xứ nhé bạn Thanks

 4. Minh

  Tôi muốn mua cái máy bơm dùng bơm thoát nước cho nhà, vì khu nhà tôi ở Bình Thạnh hay bị ngập vào mùa mưa và những lúc triều cường. Vậy vui lòng tư vấn giúp tôi nên chọn loại máy bom nào phù hợp Xin cảm ơn

  • Ad

   Vâng nếu như anh sử dụng bơm thoát nước với qui mô gia đình anh nên chọn loại máy bơm chìm như: máy bơm APP BPS-80 có công suất nhỏ có thể sách đi và đặt bất cứ chỗ nào mà không cần cố đình, đặc biệt rất an toàn và cơ động, giá cũng rẻ Thân mến

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ TrợTrực tuyến

Ms Mai

0977 515 686

Ms Linh

0902 734 032

Mr Trí Tân

093 8844 815