BẢNG BÁO GIÁ BÁN LẺ MÁY BƠM NTP VIỆT NAM 2

BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM NƯỚC NTP VIỆT NAM - 21-06-2023

Giá bơm dân dụng, bơm công nghiệp NTP chưa bao gồm VAT, có chiết khấu cao cho các đại lý, cửa hàng, công trình và những đơn hàng lớn. Tất cả các sản phẩm máy bơm mới chính hãng, được bảo hành theo đúng qui định của nhà sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

                  -  

 

68

Giá bán bơm NTP HSP250-1.75 265

NTP

1HP

193

12

       7.150.000

69

Giá bán bơm NTP HSP250-11.5 265

NTP

2HP

233

16

       8.700.000

71

Giá bán bơm NTP HSP280-12.2 265

NTP

3HP

432

13

      11.970.000

72

Giá bán bơm NTP HSP250-1.75 205

NTP

1HP

193

13

      6.690.000

73

Giá bán bơm NTP HSP250-11.5 205

NTP

2HP

300

16

       8.240.000

75

Giá bán bơm NTP HSP280-12.2 205

NTP

3HP

566

20

       10.880.000

76

Giá bán bơm NTP HSP280-13.7 205

NTP

5HP

663

30

      12.430.000

 

 

 

 

 

 

 

                  -  

 

81

Giá bơm NTP HTP225-2.37 265

NTP

1/2HP

75

16

      2.860.000

82

Giá bơm NTP HTP225-2.75 265

NTP

1HP

109

23

      5.580.000

83

Giá bơm NTP HTP250-21.5 265

NTP

2HP

245

32

     9.150.000

84

Giá bơm NTP HTP240-31.5 265

NTP

2HP

193

38

     8.640.000

85

Giá bơm NTP HTP250-22.2 265

NTP

3HP

320

38

    12.210.000

86

Giá bơm NTP HTP225-2.37 205

NTP

1/2HP

84

19

    2.860.000

87

Giá bơm NTP HTP225-2.75 205

NTP

1HP

109

23

     5.030.000

88

Giá bơm NTP HTP250-21.5 205

NTP

2HP

245

32

     8.640.000

89

Giá bơm NTP HTP240-31.5 205

NTP

2HP

193

38

     8.080.000

90

Giá bơm NTP HTP250-22.2 205

NTP

3HP

320

38

     16.460.000

91

Giá bơm NTP HTP750-33.7 205

NTP

5HP

320

49

    16.930.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 Giá bơm CN NTP HVP340-1.75 205

TECO

 1(0.75) 

 3Φ 

160

100

     7.670.000

84

 Giá bơm CN NTP HVP340-11.5 205

TECO

 2 (1.5) 

 3Φ 

280

20

     9.510.000

85

 Giá bơm CN NTP HVP350-11.5 205 

TECO

 2 (1.5) 

 3Φ 

390

15

     9.510.000

86

 Giá bơm CN NTP HVP350-12.2 205

TECO

 3 (2.2) 

 3Φ 

300

20

      11.860.000

87

 Giá bơm CN NTP HVP365-12.2 205 

TECO

 3 (2.2) 

 3Φ 

480

15

  11.860.000

88

 Giá bơm CN NTP HVP380-12.2 205 

TECO

 3 (2.2) 

 3Φ 

570

15

      11.860.000

89

 Giá bơm CN NTP HVP350-13.7 205

TECO

 5 (3.7) 

 3Φ 

450

35

     15.130.000

90

 Giá bơm CN NTP HVP365-13.7 205 

TECO

 5 (3.7) 

 3Φ 

660

30

  15.130.000

91

 Giá bơm CN NTP HVP380-13.7 205 

TECO

 5 (3.7) 

 3Φ 

630

25

     15.130.000

92

 Giá bơm CN NTP HVP350-15.5 205 

TECO

 7.5 (5.5) 

 3Φ 

350

50

    26.420.000

93

 Giá bơm CN NTP HVP380-15.5 205 

TECO

 7.5 (5.5) 

 3Φ 

630

35

   26.420.000

94

 Giá bơm CN NTP HVP3100-15.5 205 

TECO

 7.5 (5.5) 

 3Φ 

1470

20

    26.420.000

95

 Giá bơm CN NTP HVP350-17.5 205 

TECO

 10 (7.5) 

 3Φ 

440

60

   Bỏ mẫu

96

 Giá bơm CN NTP HVP380-17.5 205 

TECO

 10 (7.5) 

 3Φ 

650

45

    31.710.000

97

 Giá bơm CN NTP HVP3100-17.5 205

TECO

 10 (7.5) 

 3Φ 

1660

20

    31.710.000

98

 Giá bơm CN NTP HVP380-111 205 

TECO

 15 (11) 

 3Φ 

845

55

  40.960.000

99

 Giá bơm CN NTP HVP3100-111 205 

TECO

 15 (11) 

 3Φ 

1880

35

     40.960.000

100

 Giá bơm CN NTP HVP3125-111 205 

TECO

 15 (11) 

 3Φ 

2540

25

     40.960.000

101

 Giá bơm CN NTP HVP380-115 205 

TECO

 20 (15) 

 3Φ 

910

55

     48.890.000

102

 Giá bơm CN NTP HVP3100-115 205 

TECO

 20 (15) 

 3Φ 

2320

40

     48.890.000

103

 Giá bơm CN NTP HVP3125-115 205 

TECO

 20 (15) 

 3Φ 

2800

30

  48.890.000

104

 Giá bơm CN NTP HVP3100-119 205 

TECO

 25 (19) 

 3Φ 

1680

55

     68.720.000

105

 Giá bơm CN NTP HVP3125-119 205 

TECO

 25 (19) 

 3Φ 

3220

40

     68.720.000

106

 Giá bơm CN NTP HVP3150-119 205 

TECO

 25 (19) 

 3Φ 

3790

30

     68.720.000

107

 Giá bơm CN NTP HVP3100-122 205 

TECO

 30 (22) 

 3Φ 

1865

60

     81.920.000

108

 Giá bơm CN NTP HVP3125-122 205 

TECO

 30 (22) 

 3Φ 

3560

30

     81.920.000

109

 Giá bơm CN NTP HVP3150-122 205 

TECO

 30 (22) 

 3Φ 

4560

30

  81.920.000

110

 Giá bơm CN NTP HVP3100-130 205 

TECO

 40 (30) 

 3Φ 

1780

60

   99.100.000

111

 Giá bơm CN NTP HVP3125-130 205

TECO

 40 (30) 

 3Φ 

3950

40

    99.100.000

112

 Giá bơm CN NTP HVP3150-130 205 

TECO

 40 (30) 

 3Φ 

4670

35

     99.100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

 Giá máy bơm NTP HVP240-1.75 265 

NTP

 1 (0.75) 

160

10

      7.450.000

114

 Giá máy bơm NTP HVP240-11.5 265 

NTP

 2 (1.5) 

280

20

      7.940.000

115

 Giá máy bơm NTP HVP250-11.5 265 

NTP

 2 (1.5) 

390

15

       7.940.000

116

 Giá máy bơm NTP HVP250-12.2 265 

NTP

 3 (2.2) 

300

20

      11.540.000

117

 Giá máy bơm NTP HVP265-12.2 265 

NTP

 3 (2.2) 

480

15

      11.540.000

118

 Giá máy bơm NTP HVP280-12.2 265 

NTP

 3 (2.2) 

570

15

   11.520.000

119

 Giá máy bơm NTP HVP240-1.75 205 

NTP

 1 (0.75) 

 3Φ 

160

10

    6.760.000

120

 Giá máy bơm NTP HVP240-11.5 205 

NTP

 2 (1.5) 

 3Φ 

280

20

       7.240.000

121

 Giá máy bơm NTP HVP250-11.5 205 

NTP

 2 (1.5) 

 3Φ 

390

15

     7.240.000

122

 Giá máy bơm NTP HVP250-12.2 205 

NTP

 3 (2.2) 

 3Φ 

300

20

    10.510.000

123

 Giá máy bơm NTP HVP265-12.2 205 

NTP

 3 (2.2) 

 3Φ 

480

15

  10.510.000

124

 Giá máy bơm NTP HVP280-12.2 205 

NTP

 3 (2.2) 

 3Φ 

570

15

      10.510.000

125

 Giá máy bơm NTP HVP250-13.7 205 

NTP

 5 (3.7) 

 3Φ 

450

35

     13.410.000

126

 Giá máy bơm NTP HVP265-13.7 205 

NTP

 5 (3.7) 

 3Φ 

660

30

     13.410.000

127

 Giá máy bơm NTP HVP280-13.7 205 

NTP

 5 (3.7) 

 3Φ 

1100

25

     13.410.000

128

 Giá máy bơm NTP HVP250-15.5 205 

NTP

 7.5 (5.5) 

 3Φ 

350

50

     23.310.000

129

 Giá máy bơm NTP HVP280-15.5 205 

NTP

 7.5 (5.5) 

 3Φ 

1000

35

     23.310.000

130

 Giá máy bơm NTP HVP2100-15.5 205 

NTP

 7.5 (5.5) 

 3Φ 

1160

20

     23.310.000

131

 Giá máy bơm NTP HVP250-17.5 205 

NTP

 10 (7.5) 

 3Φ 

440

60

   Bỏ mẫu

132

 Giá máy bơm NTP HVP280-17.5 205 

NTP

 10 (7.5) 

 3Φ 

975

45

    27.980.000

133

 Giá máy bơm NTP HVP2100-17.5 205 

NTP

 10 (7.5) 

 3Φ 

1360

30

    27.980.000

134

 Giá máy bơm NTP HVP280-111 205 

NTP

 15 (11) 

 3Φ 

1160

60

    36.140.000

135

 Giá máy bơm NTP HVP2100-111 205 

NTP

 15 (11) 

 3Φ 

1665

30

    36.140.000

136

 Giá máy bơm NTP HVP2125-111 205 

NTP

 15 (11) 

 3Φ 

2800

20

     36.140.000

137

 Giá máy bơm NTP HVP280-115 205 

NTP

 20 (15) 

 3Φ 

1160

65

    43.130.000

138

 Giá máy bơm NTP HVP2100-115 205 

NTP

 20 (15) 

 3Φ 

1810

40

   43.130.000

139

 Giá máy bơm NTP HVP2125-115 205 

NTP

 20 (15) 

 3Φ 

3000

30

   43.130.000

 

 

Xem tiếp giá máy bơm NTP

 

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

Điện thoại: 0902 734 032 - 028 37 525 205

Email: truonglinh0403@gmail.com 

TƯ VẤN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG

 1. Trung

  Vui lòng cho hỏi,

  Trước tôi có cái máy bơm hiệu NTP này, lúc đầu mua của 1 cty ngoài Hà Nội, giờ tôi mang vào TPHCM dùng, giờ nó không chạy vậy cty mình có bảo hành dc không ạ?

  Xin cảm ơn

  • Ad

   Chào anh Trung,
   Nếu máy bơm NTP của anh mua hàng chính hãng, vẫn còn thời gian bảo hành anh có thể liên hệ qua số hotline trên phiếu để mang đến trung tâm bảo hành gần nhất, hoặc có thể mang đến cửa hàng của công ty Thuận Hiệp Thành nhé

   Thân mến

 2. Ad

  Máy bơm chính hãng NTP được bảo hành 1 năm nhé. Hầu hết các tỉnh đều có trung tâm bảo hành, hoặc khi mua máy anh chỉ cần gọi vào số bảo hành để được hướng dẫn chi tiết nhé

  Thân mến

 3. Lam

  Máy bơm NTP này được bảo hành thế nào? Tôi ở tỉnh thì bảo hành ở đâu?

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút