BẢNG GIÁ BÁN LẺ MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP NTP (3) - FULL 2017 chiết khấu cao

Hỗ Trợ Trực tuyến

Ms Mai

0977 515 686

Mr Trí Tân

093 8844 815

Ms Linh

0902 734 032

BẢNG GIÁ BÁN LẺ MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐAI LOAN NTP 3

BẢNG GIÁ BÁN LẺ MÁY BƠM ĐÀI LOAN NTP 

Giá bán máy bơm nước NTP đã bao gồm thuế VAT, có chính sách chiết khấu cao cho các đại lý, cửa hàng máy bơm, các công trình 

 

STT

Mã số

Động Cơ

Công Suất HP(kw)

Điện áp

LL cao nhất (L/min)

Cột áp (m)

Giá đại lý

Hình ảnh

140

Giá bơm NTP HVS340-1.75 20

TECO

1 (0.75)

140

20

     10,186,000

141

Giá bơm NTP HVS340-11.5 20

TECO

2 (1.5)

280

25

     12,645,000

142

Giá bơm NTP HVS350-11.5 20

TECO

2 (1.5)

360

20

     12,645,000

143

Giá bơm NTP HVS350-12.2 20

TECO

3 (2.2)

360

30

     15,806,000

144

Giá máy bơm NTP HVS365-12.2 20

TECO

3 (2.2)

500

20

     15,806,000

145

Giá bơm NTP HVS380-12.2 20

TECO

3 (2.2)

610

25

     15,806,000

146

Giá bơm NTP HVS350-13.7 20

TECO

5 (3.7)

450

35

     20,197,000

147

Giá bơm NTP HVS365-13.7 20

TECO

5 (3.7)

660

30

     20,197,000

148

Giá bơm NTP HVS380-13.7 20

TECO

5 (3.7)

1100

25

     20,197,000

149

Giá bơm NTP HVS350-15.5 20

TECO

 7.5 (5.5) 

350

50

     35,125,000

150

Giá bơm NTP HVS380-15.5 20

TECO

 7.5 (5.5) 

1000

35

     35,125,000

151

Giá bơm NTP HVS3100-15.5 20

TECO

 7.5 (5.5) 

1160

20

     35,125,000

152

Giá bơm NTP HVS350-17.5 20

TECO

10 (7.5)

440

60

     42,150,000

153

Giá bơm NTP HVS380-17.5 20

TECO

10 (7.5)

975

45

     42,150,000

154

Giá bơm NTP HVS3100-17.5 20

TECO

10 (7.5)

1360

30

     42,150,000

155

Giá bơm NTP HVS380-111 20

TECO

15 (11)

1160

60

     54,443,000

156

Giá bơm NTP HVS3100-111 20

TECO

15 (11)

1665

30

     54,443,000

157

Giá bơm NTP HVS3125-111 20

TECO

15 (11)

2800

20

     54,443,000

158

Giá bơm NTP HVS380-115 20

TECO

20 (15)

1160

65

     64,981,000

159

Giá bơm NTP HVS3100-115 20

TECO

20 (15)

1810

40

     64,981,000

160

Giá bơm NTP HVS3125-115 20

TECO

20 (15)

3000

30

     64,981,000

161

Giá bơm NTP HVS3100-119 20

TECO

25 (19)

1760

55

     91,325,000

162

Giá bơm NTP HVS3125-119 20

TECO

25 (19)

3200

25

     91,325,000

163

Giá bơm NTP HVS3150-119 20

TECO

25 (19)

4015

25

     91,325,000

164

Giá bơm NTP HVS3100-122 20

TECO

30 (22)

1865

60

   108,888,000

165

Giá bơm NTP HVS3125-122 20

TECO

30 (22)

3560

30

   108,888,000

166

Giá bơm NTP HVS3150-122 20

TECO

30 (22)

3560

30

   108,888,000

167

Giá bơm NTP HVS3100-130 20

TECO

40 (30)

1965

75

   131,720,000

168

Giá bơm NTP HVS3125-130 20

TECO

40 (30)

3950

40

   131,720,000

169

Giá bơm NTP HVS3150-130 20

TECO

40 (30)

4950

40

   131,720,000

170

Giá bán bơm NTP HVS240-1.75 26

NTP

1 (0.75)

140

20

       9,604,000

171

Giá bán bơm NTP Giá bán bơm NTP HVS240-11.5 26

NTP

2 (1.5)

280

25

     11,922,000

172

Giá bán bơm NTP HVS250-11.5 26

NTP

2 (1.5)

360

20

     11,922,000

173

Giá bán bơm NTP HVS250-12.2 26

NTP

3 (2.2)

360

30

     14,904,000

174

Giá bán bơm NTP HVS265-12.2 26

NTP

3 (2.2)

500

20

     14,904,000

175

Giá bán bơm NTP HVS280-12.2 26

NTP

3 (2.2)

610

25

     14,904,000

 

 

 

 

 

 

 

                  -  

 

176

Giá bán bơm NTP HVS240-1.75 20

NTP

1 (0.75)

140

20

       8,731,000

177

Giá bán bơm NTP HVS240-11.5 20

NTP

2 (1.5)

280

25

     10,838,000

178

Giá bán bơm NTP HVS250-11.5 20

NTP

2 (1.5)

360

20

     10,838,000

179

Giá bán bơm NTP HVS250-12.2 20

NTP

3 (2.2)

360

30

     13,549,000

180

Giá bán bơm NTP HVS265-12.2 20

NTP

3 (2.2)

500

20

     13,549,000

181

Giá bán bơm NTP HVS280-12.2 20

NTP

3 (2.2)

610

25

     13,549,000

182

Giá bán bơm NTP HVS250-13.7 20

NTP

5 (3.7)

450

35

     17,390,000

183

Giá bán bơm NTP HVS265-13.7 20

NTP

5 (3.7)

660

30

     17,390,000

184

Giá bán bơm NTP HVS280-13.7 20

NTP

5 (3.7)

1100

25

     17,390,000

185

Giá bán bơm NTP HVS250-15.5 20

NTP

 7.5 (5.5) 

350

50

     30,107,000

186

Giá bán bơm NTP HVS280-15.5 20

NTP

 7.5 (5.5) 

1000

35

     30,107,000

187

Giá bán bơm NTP HVS2100-15.5 20

NTP

 7.5 (5.5) 

1160

20

     30,107,000

188

Giá bán bơm NTP HVS250-17.5 20

NTP

10 (7.5)

440

60

     36,128,000

189

Giá bán bơm NTP HVS280-17.5 20

NTP

10 (7.5)

975

45

     36,128,000

190

Giá bán bơm NTP HVS2100-17.5 20

NTP

10 (7.5)

1360

30

     36,128,000

191

Giá bán bơm NTP HVS280-111 20

NTP

15 (11)

1160

60

     46,666,000

192

Giá bán bơm NTP HVS2100-111 20

NTP

15 (11)

1665

30

     46,666,000

193

Giá bán bơm NTP HVS2125-111 20

NTP

15 (11)

2800

20

     46,666,000

194

Giá bán bơm NTP HVS280-115 20

NTP

20 (15)

1160

65

     55,699,000

195

Giá bán bơm NTP HVS2100-115 20

NTP

20 (15)

1810

40

     55,699,000

196

Giá bán bơm NTP HVS2125-115 20

NTP

20 (15)

3000

30

     50,813,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 Máy bơm NTP HVP380-13.7 40 

TECO 4P

 5 (3.7) 

 3Φ 

900

20

     15,275,000

181

 Máy bơm NTP HVP3100-15.5 40 

TECO 4P

 7.5 (5.5) 

 3Φ 

1800

20

     24,398,000

182

 Máy bơm NTP HVP3100-17.5 40 

TECO 4P

 10 (7.5) 

 3Φ 

2300

20

     29,702,000

183

 Máy bơm NTP HVP3100-111 40 

TECO 4P

 15 (11) 

 3Φ 

2170

25

     35,006,000

184

 Máy bơm NTP HVP3125-115 40 

TECO 4P

 20 (15) 

 3Φ 

3300

25

     41,370,000

185

 Máy bơm NTP HVP3150-119 40 

TECO 4P

 25 (19) 

 3Φ 

4455

25

     57,281,000

186

 Máy bơm NTP HVP3150-122 40 

TECO 4P

 30 (22) 

 3Φ 

4455

25

     67,890,000

187

 Máy bơm NTP HVP3200-130 40 

TECO 4P

 40 (30) 

 3Φ 

7550

25

     81,681,000

 

 

 

 

 

 

 

                  -  

 

188

 Máy bơm NTP HVS350-13.7 40 

TECO 4P

 5 (3.7) 

 3Φ 

450

35

     24,505,000

189

 Máy bơm NTP HVS3100-15.5 40 

TECO 4P

 7.5 (5.5) 

 3Φ 

1800

20

     42,617,000

190

 Máy bơm NTP HVS3100-17.5 40 

TECO 4P

 10 (7.5) 

 3Φ 

1800

20

     51,140,000

191

 Máy bơm NTP HVS3125-111 40 

TECO 4P

 15 (11) 

 3Φ 

2450

25

     55,893,000

192

 Máy bơm NTP HVS3125-115 40 

TECO 4P

 20 (15) 

 3Φ 

3300

25

     72,774,000

193

 Máy bơm NTP HVS3150-119 40 

TECO 4P

 25 (19) 

 3Φ 

4455

25

     93,755,000

194

 Máy bơm NTP HVS3150-122 40 

TECO 4P

 30 (22) 

 3Φ 

4455

25

   111,784,000

195

 Máy bơm NTP HVS3200-130 40 

TECO 4P

 40 (30) 

 3Φ 

7550

25

   135,224,000

 

 

 

 

 

 

 

                  -  

 

195

Máy bơm NTP HVY250-1.75 26

NTP

1HP

350

17

       1,819,000

197

Máy bơm NTP YVP280-11.5 46

NTP

2HP

900

8

       6,730,000

199

Máy bơm NTP YVP280-12.2 40

NTP

3HP

1000

10

       8,701,000

201

Máy bơm NTP YVP2100-12.2 40

NTP

3HP

1155

9

       9,572,000

203

Máy bơm NTP YVP2100-13.7 40

NTP

5HP

1750

11

     10,563,000

 

 

 

 

 

 

 

                  -  

 

204

Máy bơm NTP EQA220-3.18 26

NTP

 1/4HP 

48

24

       3,839,000

205

Máy bơm NTP EQA225-3.37 26

NTP

 1/2HP 

60

27

       3,993,000

 

 

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
Điện thoại: 0977 515 686 - 0938 389 701 - 028 37 525 204

Xem tiếp bảng 1: Giá Máy bơm NTP

5 nhận xét

 1. Trí

  Máy bơm NTP có giá trên là giá bán thực tế đúng không ạ? Nếu tôi muốn mua số lượng lớn (khoảng 10 chiếc) thì có chính sách chiết khấu thế nào?

  • Ad

   Vâng, giá máy bơm NTP trên được chúng tôi cập nhật mới, Tuy nhiên vẫn có sản phẩm mới hoặc có giá cập nhật thay đổi đôi chút. Để được biết chính xác tại thời điểm mua, vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi Thân mến!

 2. Nhường Thanh

  Công ty vui lòng cho hỏi, Máy bơm NTP này được sản xuất ở TQ hay nước nào? hàng có giấy chứng nhận xuất xứ không? mua hàng nhiều được hưởng hoa hồng bao nhiêu? Xin cảm ơn

  • Ad

   Dòng máy bơm NTP này được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan. Có đầy đủ các chứng từ xuất xứ. Bạn mua hàng số lượng lớn có thể liên lạc với bộ phận kinh doanh để biết chiết khấu cho từng trường hợp nhé Thanks

  • Ad

   chào bạn Nhường Thanh, Máy bơm NTP này được sản xuất và nhập khẩu từ Đài Loan bạn nhé. Chúng tôi có đầy đủ chứng từ xuất xứ cho các sản phẩm. Về chính sách hoa hồng bạn có thể liên lạc với bộ phận kinh doanh qua điện thoại để biết từng từng hợp cụ thể nhé Thân mến!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ Trợ Trực tuyến

Ms Mai

0977 515 686

Mr Trí Tân

093 8844 815

Ms Linh

0902 734 032