Máy bơm định lượng BLUE WHITE - Mỹ C6125-P 30 (L/H), 2.1 (Kg/cm2)